Caeathro

 

imageGweinidog: Gwag

Blaenoriaid: Dafydd Iwan, Carrog, Rhosbach, 01285 670004 & Clive James, 18 Cae Gwyn, Caernarfon 01286 674806

Lleoliad a Chôd Post yr Eglwys: Caeathro LL55 2SS. Ar y A4085 yng nghanol y pentref

Swyddogion yr Eglwys:
Trysorydd - Huw Ceiriog, 4 Erw Wen, Caernarfon 01286 673781
Ysgrifennydd a Rheolwr y Fynwent - Clive James, 18 Cae Gwyn, Caernarfon 01286 674806
Trefnydd Oedfaon - Bethan Iwan, Carrog, Rhosbach, 01285 670004
Swyddog Adeiladau - Eryl Jones, Bryn Mair, Caeathro
Ex-officio - Marian Hughes

Llywydd y Mis yw'r prif cyswllt i'r Eglwys a Chanolfan y Capel, Gwelir enw Llywydd y Mis cyfredola rhif ffon ar yr Hysbysfwrdd y tu allan yr adeilad ac yng nghanol y pentref.

Amseroedd Cyfarfodydd yr Eglwys (hy cyfarfodydd wythnos ac oedfaon y Sul):
Fel arfer cynhelir oedfaon dwywaith y mis am 2 yp, ond cynhelir Oedfa Cymunedol y Nadolig am 5.30 yh. Er mwyn sicrhau dyddiadau ac amserau'r oedfaon dylid cyfeirio at Hysbysfwrdd Canolfan y Capel, Hysbysfwrdd y Pentref a Newyddlen y Capel. Hefyd gellir cysylltu a Llywydd y Mis, Blaenor neu Swyddog yr Eglwys.

Er bod yr achos yn perthyn i Eglwys Bresbyteraidd Cymru y mae’r gynulleidfa yn gydenwadol gan y saif ddwy filltir o’r addoldy Cristnogol agosaf. Y capel hefyd yw canolfan gymunedol y pentref gaiff ei rheoli gan swyddogion yr eglwys

Dim Ysgol Sul ar hyn o bryd. Annogir cefnogi ysgolion Sul eglwysi lleol

Mae'r Eglwys yn cefnogi Cynllun Efe. Annogir pobl ifanc a'r ieuenctid cefnogi gweithrediadau'r Cynllun, e.e Clwb Ieuenctid Cristnogol, Llanrug

Cyhoeddir taflen newyddion teirgwaith y flwyddyn

Isod mae lluniau Caeathro. I weld y lluniau i gyd - cliciwch yma

 

 

 

LluniauLluniau Diweddaraf

Henaduriaeth Arfon ar flickr.com
 

CysylltuManylion Cyswllt

Cyfeiriad:Y Parchedig Ddr Elwyn Richards, Plas Bach, 70 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1LL.
Ffôn: 01286 676435
E-bost: post@henaduriaetharfon.org