Capel y Rhos, Llanrug

 

imageEnw’r Eglwys: CAPEL Y RHOS

Lleoliad a Chôd Post yr Eglwys: FFordd yr Orsaf, Llanrug, LL55 4BA

Gweinidog yr Eglwys: Y Parch Marcus Wyn Robinson

Swyddog Plant ac Ieuenctid a Cyswllt Coleg y Bala :

Swyddogion yr Eglwys:
Ysgrifennydd : Mr Huw Emyr Williams
Ysgrifennydd y Cyhoeddiadau : Mrs Megan Williams
Trysorydd : Mr Ian Pierce

Hefyd : Mrs Megan Williams, Mrs Helen Parry, Mrs Mair Lloyd Hughes, Mr Iolo Llywelyn, Mr Aled Gibbard, Mr E Vaughan Williams, Mr H Emyr Williams, Mr Len Brookes

Amseroedd Cyfarfodydd yr Eglwys (hy cyfarfodydd wythnos ac oedfaon y Sul):
Oedfaon y Sul : 10:00 am pob bore Sul

 

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan...

 

gwaith plant

Enw’r Ysgol Sul: Ysgol Sul Capel y Rhos

Lleoliad yr Ysgol Sul: Festri Capel y Rhos

Arolygwr : Mr E Vaughan Williams

Athrawon: Mrs Rhian Whiteside Thomas, Mrs Non Llwyd, Mrs Gwenno Williams, Mrs Delyth Gibbard Mr E Vaughan Williams

Trefn yr Ysgol Sul : Pob bore Sul yn ystod tymor ysgol. Ymuno a’r oedfa am y rhan gychwynnol ac yna mynd i’r festri.

Mae’r holl athrawon a chynorthwywyr wedi eu Gwirio efo’r CRB

poster cic llanrugEnw’r Clwb: CIC 12-15

Lleoliad: Festri Capel y Rhos

Amser a noson y mae’n cyfarfod: Bob pythefnos ar nôs Wener am 7.30 - 9.00 o'r gloch.

Enw’r Clwb: CIC16+

Lleoliad: Cysegr Bethel

Amser a noson y mae’n cyfarfod: Nos Wener (bob pythefnos) 8:00pm

Arweinydd: Andrew Settatree (Gweithiwr Ieuenctid Cylnllun EFE)

Mae’r holl athrawon a chynorthwywyr wedi eu Gwirio efo’r CRB

 

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan...

 

Isod mae lluniau Capel y Rhos. I weld y lluniau i gyd - cliciwch yma

 

 

LluniauLluniau Diweddaraf

Henaduriaeth Arfon ar flickr.com
 

CysylltuManylion Cyswllt

Cyfeiriad:Y Parchedig Ddr Elwyn Richards, Plas Bach, 70 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1LL.
Ffôn: 01286 676435
E-bost: post@henaduriaetharfon.org