Plant a Ieuenctid

 

image

Dyma’r dudalen lle cewch wybodaeth am ysgolion Sul yr Henaduriaeth. Ceir yma wybodaeth am eu lleoliad, y personau cyswllt a’r gwahanol ddosbarthiadau sydd ynddynt. Cewch flas hefyd ar ddigwyddiadau a gweithgarwch yr ysgolion trwy air a llun. Cliciwch ar y dolenni cyswllt ar yr ymyl chwith i ddarganfod mwy.

 

Mae ysgolion Sul a chlybiau plant ac ieuenctid Henaduriaeth Arfon yn dilyn polisi a gweithdrefnau y Panel Diogelwch Plant Cydenwadol - Gweler ‘Er Mwyn Ein Plant

 

LluniauLluniau Diweddaraf

Henaduriaeth Arfon ar flickr.com
 

CysylltuManylion Cyswllt

Cyfeiriad:Y Parchedig Ddr Elwyn Richards, Plas Bach, 70 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1LL.
Ffôn: 01286 676435
E-bost: post@henaduriaetharfon.org