Peniel, Nantmor

 

imageEnw’r Eglwys: Peniel, Nantmor

Lleoliad a Chôd Post yr Eglwys: Nantmor, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2YG

Gweinidog yr Eglwys

Ysgrifennydd a Ysgrifennydd y Cyhoeddiadau: Mrs Eleri Evans, Nant Dfir Oer, Nantmor, Caernarfon LL55 4YF (01766 890 325) e-bost: nantdwroer@btinternet.com

Trysorydd: Cynan Jones, Glanmeirion, Nantmor, Caernarfon LL55 4YG (01766 890 353). Ms Nia Powell.

Amseroedd Cyfarfodydd yr Eglwys:
Oedfa’r Sul 2pm

Dechreuwyd adeiladu’r capel cyntaf yn 1829 a chafodd ei ail adeiladu yn 1868. Mae’r adeilad yn un rhestredig gradd 2.

Nid yw’r eglwys dan ofal bugail ar hyn o bryd. Cynhelir gwasanaeth bob prynhawn Sul am 2pm, ac os na fydd pregethwr bydd yr aelodau yn cynnal gwasanaeth eu hunain. Mae croeso cynnes yn aros pawb a ddaw i ymuno gyda ni yn yr oedfaon.

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan...

 

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan...

 

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan...

 

Isod mae lluniau Peniel. I weld y lluniau i gyd - cliciwch yma

 

LluniauLluniau Diweddaraf

Henaduriaeth Arfon ar flickr.com
 

CysylltuManylion Cyswllt

Cyfeiriad:Y Parchedig Ddr Elwyn Richards, Plas Bach, 70 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1LL.
Ffôn: 01286 676435
E-bost: post@henaduriaetharfon.org