Amdanom

 

image

Mae Henaduriaeth Arfon yn rhan o Eglwys Bresbyteraidd Cymru ac y mae’n cynnwys 26 o eglwysi sy’n gweithredu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Rhennir yr eglwysi yn bedwar dosbarth, ac y maent yn cael eu gwasanaethu gan saith o weinidogion, tri gweithiwr ieuenctid ac un gweithiwr cymunedol.

Prif weithgarwch yr eglwysi yw cynnal addoliad ar y Sul, a cheir ynddynt hefyd nifer o ysgolion Sul, clybiau plant, cymdeithasau diwylliannol ac ati. Eu nod yw addoli Duw a lledaenu efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

 

 

LluniauLluniau Diweddaraf

Henaduriaeth Arfon ar flickr.com
 

CysylltuManylion Cyswllt

Cyfeiriad:Y Parchedig Ddr Elwyn Richards, Plas Bach, 70 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1LL.
Ffôn: 01286 676435
E-bost: post@henaduriaetharfon.org