Cyfarfodydd

 

image

Mae’r Henaduriaeth y cyfarfod o leiaf bedair gwaith y flwyddyn, a chynhelir cyfarfodydd arbennig hefyd i ymdrin â materion penodol:
• 28 Chwefror 2017 - Rhostryfan (1.30pm)
• 16 Mai 2017- Brynaerau (6.30pm)
• 11 Gorffennaf - Baladeulyn (6.30pm)
• 19 Medi - Eglwys Unedig Bethesda (5pm a 7pm)

 

 

LluniauLluniau Diweddaraf

Henaduriaeth Arfon ar flickr.com
 

CysylltuManylion Cyswllt

Cyfeiriad:Y Parchedig Ddr Elwyn Richards, Plas Bach, 70 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1LL.
Ffôn: 01286 676435
E-bost: post@henaduriaetharfon.org