Gwybodaeth

 

image

Dyma’r dudalen lle cewch wybodaeth am gyfarfodydd a phwyllgorau phenderfyniadau’r   Henaduriaeth, manylion am drefniadau yr eglwysi a’u  blaenoriaid ac ati.

I gael yr holl fanylion hyn yn gryno - Blwyddlyfr yr Henaduriaeth 2018 - linc yma yn fuan...

 

 

 

LluniauLluniau Diweddaraf

Henaduriaeth Arfon ar flickr.com
 

CysylltuManylion Cyswllt

Cyfeiriad:Y Parchedig Ddr Elwyn Richards, Plas Bach, 70 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1LL.
Ffôn: 01286 676435
E-bost: post@henaduriaetharfon.org