Capel Coch, Llanberis

 

imageEnw’r Eglwys: Capel Coch - cliciwch yma

Lleoliad a Chôd Post yr Eglwys: Ffordd Capel Coch, Llanberis, LL55 43N.

Gweinidog yr Eglwys: Y Parchedig D. John Pritchard, Cilfynydd, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4HB (01286 872390). Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Ysgrifennydd ac Ysgrifennydd y Cyhoeddiadau: Miss Dilys Mai Roberts, Yr Haciau, Penisarwaun, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3DB (01286 871758).

Trysorydd: Mr Colin J. Jones, Bryn Gelli, Gelli Hirbant, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4TU (01286 871150).

Blaenoriaid yr Eglwys: Mr Gareth Jones, Mr Colin J. Jones, Miss Dilys M. Roberts.

Amseroedd Cyfarfodydd yr Eglwys: Ceir manylion llawn am oedfaon y Sul a chyfarfodydd yr eglwys ar wefan yr Ofalaeth - cliciwch yma.

Oedfaon arferol y Sul:

Oedfa'r Bore: 10.00 o’r gloch.
Ysgol Sul: 11.15 o’r gloch.
Oedfa'r Hwyr: Hyd yma, nid yw oedfa'r hwyr wedi ail ail gychwyn yn dilyn y cyfnod Covid-19.

Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth: I'w drefnu.

CIC (Clwb Ieuenctid Cristnogol): Bob pythefnos ar nos Wener am 7.00 o’r gloch. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Cymdeithas Undebol: Heb ail ddechrau eto yn dilyn y cyfnod Covid-19).

Bore Coffi: Heb ail ddechrau eto yn dilyn y cyfnod Covid-19).

Cyhoeddir a dosberthir Gronyn, sef cylchlythyr yr Ofalaeth, yn wythnosol, ynghyd â gwefan yr Ofalaeth - cliciwch yma.

Dechreuwyd “Canolfan i’r Achos” yn Ffermdy Llwyncelyn ger Afon Goch yn 1765. Sefydlwyd eglwys Capel Coch yn 1777; codwyd y Capel presennol yn 1893. Ieuan Gwyllt oedd Gweinidog cyntaf yr Eglwys yn 1865. Adeiladwyd y Festri yn 1909, (yma bellach yr ydym yn addoli a chynnal ein holl weithgareddau oherwydd cyflwr bregus y Capel).

Capel Coch bellach yw’r unig gapel sydd wedi goroesi o’r holl gapeli a godwyd yn y cyfnod cynnar gan y Methodistiaid Calfinaidd yn yr ardal. Ers 2003, mae Eglwys Annibynnol Nant Padarn wedi bod yn cyd addoli gyda ni yng Nghapel Coch.

Mae’r Eglwys yn chwarae rhan alleddol yng Nghynllun EFE sydd yn cynnal Gweithwr Ieuenctid Cristnogol ym Mro’r Eco (papur bro Eco’r Wyddfa).

Mae yma gymdeithas gynnes a chroesawgar sy’n cyhoeddi’r Efengyl gan gwasanaethu’r gymuned er gogoniant Iesu Grist.

Enw’r Ysgol Sul: Ysgol Sul Capel Coch

Lleoliad yr Ysgol Sul: Capel Coch, Llanberis. 11.15 o’r gloch bob pythefnos ar hyn o bryd. Gweler gwefan yr Ofalaeth - gronyn.org

Arolygwr: Mrs Falmai Pritchard - 01286 872390

Athrawon:
Mrs Falmai Pritchard
Mrs Catrin Roberts
Mrs Nia Thomas
Mr Trystan Thomas
Mrs Marga Bee
Miss Sara Parry
Mrs Rhiannon Williams
Y Parchg John Pritchard

Dosbarthiadau, neu Drefn yr Ysgol Sul: Gwasanaeth dechreuol i bawb cyn rhannu’n 3 neu 4 dosbarth. Dilyn Maes Llafur y Cyngor Ysgolion Sul.

Holl athrawon a chynorthwywyr wedi eu Gwirio efo’r CRB: Yn yr arfaeth

Digwyddiadau:

  • Oedfaon arbennig ar gyfer y Diolchgarwch a’r Nadolig
  • Picnic Blynyddol
  • Cymryd rhan yng ngweithgareddau Cynllun Efe.

Enw’r Clwb: C.I.C. a C.I.Ciau

Lleoliad: Capel Coch

Amser a noson y mae’n cyfarfod: Trefniadau eto i'w gwneud ar gyfer tymor hydref 2022.

Arweinydd: John Pritchard

Holl arweinwyr a chynorthwywyr wedi eu Gwirio efo’r CRB: Yn yr arfaeth

Digwyddiadau:

  • Cyfarfod pob pythefnos
  • Cyflwynwo’r Ffydd Gristnogol trwy gyfuniad o weithgareddau ffurfiol ac anffurfiol.
  • Cymryd rhan lawn yng ngweithgareddau Cynllun Efe ar gyfer oed uwchradd

y gronyn

Rhif 948 - 04 Medi, 2022 - cliciwch yma


Rhif 763 - 11 Mawrth, 2018 - cliciwch yma Rhif 762 - 04 Mawrth, 2018 - cliciwch yma
   
Rhif 761 - 25 Chwefror, 2018 - cliciwch yma Rhif 760 - 18 Chwefror, 2018 - cliciwch yma
   
Rhif 759 - 11 Chwefror, 2018 - cliciwch yma Rhif 758 - 04 Chwefror, 2018 - cliciwch yma
   
Rhif 757 - 28 Ionawr, 2018 - cliciwch yma Rhif 756 - 21 Ionawr, 2018 - cliciwch yma
   
Rhif 755 - 14 Ionawr, 2018 - cliciwch yma Rhif 754 - 07 Ionawr, 2018 - cliciwch yma
   
Rhif 753 - 17 Rhagfyr, 2017 - cliciwch yma Rhif 752 - 10 Rhagfyr, 2017 - cliciwch yma
   
Rhif 751 - 03 Rhagfyr, 2017 - cliciwch yma Rhif 750 - 26 Tachwedd, 2017 - cliciwch yma
   
Rhif 749 - 19 Tachwedd, 2017 - cliciwch yma Rhif 748 - 12 Tachwedd, 2017 - cliciwch yma
   
Rhif 747 - 05 Tachwedd, 2017 - cliciwch yma Rhif 746 - 29 Hydref, 2017 - cliciwch yma
   
Rhif 745 - 22 Hydref, 2017 - cliciwch yma Rhif 744 - 15 Hydref, 2017 - cliciwch yma
   
Rhif 743 - 08 Hydref, 2017 - cliciwch yma Rhif 742 - 01 Hydref, 2017 - cliciwch yma
   
Rhif 741 - 24 Medi, 2017 - cliciwch yma Rhif 740 - 17 Medi, 2017 - cliciwch yma
   
Rhif 739 - 10 Medi, 2017 - cliciwch yma Rhif 738 - 03 Medi, 2017 - cliciwch yma
   
Rhif 737 - 09 Gorffennaf 2017 - cliciwch yma Rhif 736 - 02 Gorffennaf 2017 - cliciwch yma
   
Rhif 735 - 25 Mehefin 2017 - cliciwch yma Rhif 734 - 18 Mehefin 2017 - cliciwch yma
   
Rhif 733 - 11 Mehefin 2017 - cliciwch yma Rhif 732 - 04 Mehefin 2017 - cliciwch yma
   
Rhif 731 - 28 Mai 2017 - cliciwch yma Rhif 730 - 21 Mai 2017 - cliciwch yma
   
Rhif 729 - 14 Mai 2017 - cliciwch yma Rhif 728 - 07 Mai 2017 - cliciwch yma
   
Rhif 727 - 30 Ebrill 2017 - cliciwch yma Rhif 726 - 23 Ebrill 2017 - cliciwch yma
   
Rhif 725 - 16 Ebrill 2017 - cliciwch yma Rhif 724 - 09 Ebrill 2017 - cliciwch yma
   
Rhif 723 - 02 Ebrill 2017 - cliciwch yma Rhif 722 - 26 Mawrth 2017 - cliciwch yma
   
Rhif 721 - 19 Mawrth 2017 - cliciwch yma Rhif 720 - 12 Mawrth 2017 - cliciwch yma
   
Rhif 719 - 05 Mawrth 2017 - cliciwch yma Rhif 718 - 26 Chwefror 2017 - cliciwch yma
   
Rhif 717 - 19 Chwefror 2017 - cliciwch yma Rhif 716 - 12 Chwefror 2017 - cliciwch yma
   
Rhif 715 - 05 Chwefror 2017 - cliciwch yma Rhif 714 - 29 Ionawr 2017 - cliciwch yma
   
Rhif 713 - 22 Ionawr 2017 - cliciwch yma Rhif 712 - 15 Ionawr 2017 - cliciwch yma
   
Rhif 711 - 08 Ionawr 2017 - cliciwch yma Rhif 710 - 18 Rhagfyr 2016 - cliciwch yma
   
Rhif 709 - 11 Rhagfyr 2016 - cliciwch yma Rhif 708 - 04 Rhagfyr 2016 - cliciwch yma
   
Rhif 707 - 27 Tachwedd 2016 - cliciwch yma Rhif 705 - 13 Tachwedd 2016 - cliciwch yma
   
Rhif 704 - 6 Tachwedd 2016 - cliciwch yma Rhif 703 - 30 Hydref 2016 - cliciwch yma
   
Rhif 702 - 23 Hydref 2016 - cliciwch yma Rhif 701 - 16 Hydref 2016 - cliciwch yma
   
Rhif 700 - 9 Hydref 2016 - cliciwch yma Rhif 699 - 2 Hydref 2016 - cliciwch yma
   
Rhif 698 - 25 Medi 2016 - cliciwch yma Rhif 697 - 18 Medi 2016 - cliciwch yma
   
Rhif 696 - 11 Medi 2016 - cliciwch yma Rhif 695 - 4 Medi 2016 - cliciwch yma
   
Rhif 694 - 28 Awst 2016 - cliciwch yma Rhif 693 - 21 Awst 2016 - cliciwch yma
   
Rhif 692 - 17 Gorffennaf 2016 - cliciwch yma Rhif 691 - 10 Gorffennaf 2016 - cliciwch yma
   
Rhif 680 - 24 Ebrill 2016 - cliciwch yma Rhif 690 - 3 Gorffennaf 2016 - cliciwch yma
   
Rhif 678 - 10 Ebrill 2016 - cliciwch yma Rhif 679 - 17 Ebrill 2016 - cliciwch yma
   
Rhif 676 - 27 Mawrth 2016 - cliciwch yma Rhif 677 - 03 Ebrill 2016 - cliciwch yma
   
Rhif 674 - 13 Mawrth 2016 - cliciwch yma Rhif 675 - 20 Mawrth 2016 - cliciwch yma
   
Rhif 672 - 28 Chwefror 2016 - cliciwch yma Rhif 673 - 06 Mawrth 2016 - cliciwch yma
   
Rhif 670 - 14 Chwefror 2016 - cliciwch yma Rhif 671 - 21 Chwefror 2016 - cliciwch yma
   
Rhif 668 - 30 Ionawr 2016 - cliciwch yma Rhif 669 - 07 Chwefror 2016 - cliciwch yma
   
Rhif 666 - 17 Ionawr 2016 - cliciwch yma Rhif 667 - 24 Ionawr 2016 - cliciwch yma
   
Rhif 664 - 03 Ionawr 2016 - cliciwch yma Rhif 665 - 10 Ionawr 2016 - cliciwch yma
   
Rhif 662 - 13 Rhagfyr 2015 - cliciwch yma Rhif 663 - 20 Rhagfyr 2015 - cliciwch yma
   
Rhif 660 - 29 Tachwedd 2015 - cliciwch yma Rhif 661 - 06 Rhagfyr 2015 - cliciwch yma
   
Rhif 658 - 15 Tachwedd 2015 - cliciwch yma Rhif 659 - 22 Tachwedd 2015 - cliciwch yma
   
Rhif 656 - 1 Tachwedd 2015 - cliciwch yma Rhif 657 - 8 Tachwedd 2015 - cliciwch yma
   
Rhif 654 -18 Hydref 2015 - cliciwch yma Rhif 655 - 25 Hydref 2015 - cliciwch yma
   
Rhif 652 -04 Hydref 2015 - cliciwch yma Rhif 653 -11 Hydref 2015 - cliciwch yma
   
Rhif 650 -20 Medi 2015 - cliciwch yma Rhif 651 -27 Medi 2015 - cliciwch yma
   
Rhif 648 - 6 Medi 2015 - cliciwch yma Rhif 649 -13 Medi 2015 - cliciwch yma
   
Rhif 646 - 12 Gorffennaf 2015 - cliciwch yma Rhif 647 - 30 Awst 2015 - cliciwch yma
   
Rhif 644 - 28 Mehefin 2015 - cliciwch yma Rhif 645 - 5 Gorffennaf 2015 - cliciwch yma
   
Rhif 642 - 14 Mehefin 2015 - cliciwch yma Rhif 643 - 21 Mehefin 2015 - cliciwch yma
   
Rhif 640 - 31 Mai 2015 - cliciwch yma Rhif 641 - 07 Mehefin 2015 - cliciwch yma
   
Rhif 638 - 17 Mai 2015 - cliciwch yma Rhif 639 - 24 Mai 2015 - cliciwch yma
   
Rhif 636 - 3 Mai 2015 - cliciwch yma Rhif 637 - 10 Mai 2015 - cliciwch yma
   
Rhif 634 - 19 Ebrill 2015 - cliciwch yma Rhif 635 - 26 Ebrill 2015 - cliciwch yma
   
Rhif 632 - 5 Ebrill 2015 - cliciwch yma Rhif 633 - 12 Ebrill 2015 - cliciwch yma
   
Rhif 630 - 22 Mawrth 2015 - cliciwch yma Rhif 631 - 29 Mawrth 2015 - cliciwch yma
   
Rhif 628 - 08 Mawrth 2015 - cliciwch yma Rhif 629 - 15 Mawrth 2015 - cliciwch yma
   
Rhif 626 - 22 Chwefror 2015 - cliciwch yma Rhif 627 - 1 Mawrth 2015 - cliciwch yma
   
Rhif 624 - 08 Chwefror 2015 - cliciwch yma Rhif 625 - 15 Chwefror 2015 - cliciwch yma
   
Rhif 622 - 25 Ionawr 2015 - cliciwch yma Rhif 623 - 01 Chwefror 2015 - cliciwch yma
   
Rhif 620 - 11 Ionawr 2015 - cliciwch yma Rhif 621 - 18 Ionawr 2015 - cliciwch yma
   
Rhif 618 - 21 Rhagfyr 2014 - cliciwch yma Rhif 619 - 04 Ionawr 2015 - cliciwch yma
   
Rhif 616 - 7 Rhagfyr 2014 - cliciwch yma Rhif 617 - 14 Rhagfyr 2014 - cliciwch yma
   
Rhif 614 -23 Tachwedd 2014 - cliciwch yma Rhif 615 - 30 Tachwedd 2014 - cliciwch yma
   
Rhif 612 - 9 Tachwedd 2014 - cliciwch yma Rhif 613 - 16 Tachwedd 2014 - cliciwch yma
   
Rhif 610 - 26 Hydref 2014 - cliciwch yma Rhif 611 - 2 Tachwedd 2014 - cliciwch yma
   
Rhif 608 - 12 Hydref 2014 - cliciwch yma Rhif 609 - 19 Hydref 2014 - cliciwch yma
   
Rhif 606 - 28 Medi 2014 - cliciwch yma Rhif 607 - 5 Hydref 2014 - cliciwch yma
   
Rhif 604 - 14 Medi 2014 - cliciwch yma Rhif 605 - 21 Medi 2014 - cliciwch yma
   
Rhif 602 - 31 Awst 2014 - cliciwch yma Rhif 603 - 7 Medi 2014 - cliciwch yma
   
Rhif 600 - 13 Gorffenaf 2014 - cliciwch yma Rhif 601 - 24 Awst 2014 - cliciwch yma
   
Rhif 598 - 29 Mehefin 2014 - cliciwch yma Rhif 599 - 06 Gorffenaf 2014 - cliciwch yma
   
Rhif 596 - 15 Mehefin 2014 - cliciwch yma Rhif 597 - 22 Mehefin 2014 - cliciwch yma
   
Rhif 594 - 01 Mehefin 2014 - cliciwch yma Rhif 595 - 08 Mehefin 2014 - cliciwch yma
   
Rhif 592 - 18 Mai 2014 - cliciwch yma Rhif 593 - 25 Mai 2014 - cliciwch yma
   
Rhif 590 - 04 Mai 2014 - cliciwch yma Rhif 591 - 11 Mai 2014 - cliciwch yma
   
Rhif 588 - 20 Ebrill 2014 - cliciwch yma Rhif 589 - 27 Ebrill 2014 - cliciwch yma
   
Rhif 586 - 06 Ebrill 2014 - cliciwch yma Rhif 587 - 13 Ebrill 2014 - cliciwch yma
   
Rhif 584 - 23 Mawrth 2014 - cliciwch yma Rhif 585 - 30 Mawrth 2014 - cliciwch yma
   
Rhif 582 - 09 Mawrth 2014 - cliciwch yma Rhif 583 - 16 Mawrth 2014 - cliciwch yma
   
Rhif 580 – 23 Chwefror 2014 - cliciwch yma Rhif 581 - 02 Mawrth 2014 - cliciwch yma
   
Rhif 578 – 09 Chwefror2014 - cliciwch yma Rhif 579 – 16 Chwefror 2014 - cliciwch yma
   
Rhif 576 – 26 Ionawr 2014 - cliciwch yma Rhif 577 – 02 Chwefror 2014 - cliciwch yma
   
Rhif 574 – 12 Ionawr 2014 - cliciwch yma Rhif 575 – 19 Ionawr 2014 - cliciwch yma
   
Rhif 572 – 22 Rhagfyr 2013 - cliciwch yma Rhif 573 – 05 Ionawr 2014 - cliciwch yma
   
Rhif 570 – 8 Rhagfyr 2013 - cliciwch yma Rhif 571 – 15 Rhagfyr 2013 - cliciwch yma
   
Rhif 568 – 24 Tachwedd 2013 - cliciwch yma Rhif 569 – 1 Rhagfyr 2013 - cliciwch yma
   
Rhif 566 – 10 Tachwedd 2013 - cliciwch yma Rhif 567 – 17 Tachwedd 2013 - cliciwch yma
   
Rhif 564 – 27 Hydref 2013 - cliciwch yma Rhif 565 – 03 Tachwedd 2013 - cliciwch yma
   
Rhif 562 – 13 Hydref 2013 - cliciwch yma Rhif 563 – 20 Hydref 2013 - cliciwch yma
   
Rhif 560 – 29 Medi 2013 - cliciwch yma Rhif 561 – 06 Hydref 2013 - cliciwch yma
   

Isod mae lluniau Capel Coch. I weld y lluniau i gyd - cliciwch yma

 

 

LluniauLluniau Diweddaraf

Henaduriaeth Arfon ar flickr.com
 

CysylltuManylion Cyswllt

Cyfeiriad:Y Parchedig Ddr Elwyn Richards, Plas Bach, 70 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1LL.
Ffôn: 01286 676435
E-bost: post@henaduriaetharfon.org